Ravigo s.r.o. - Kompresory, chladenie, vykurovanie
Ravigo s.r.o., Veterná 3128/11, 926 01 Sereď, tel.: +421 918 372 991, e-mail: ravigo@ravigo.sk

História

Spoločnosť bola založená v roku 2007 ako predlžená ruka dvoch veľmi dobre etablovaných spoločností v Čechách s plným využitím ich skúseností, ako samozrejmý proces ich úspešného rozširovania.

Partnerské spoločnosti sú BSJ group so sídlom v Prahe a prevádzkou v Rokycanoch, pre oblasť Moravy pôsobí spoločnosť prostredníctvom obchodno servisného strediska v Brne. Rovnako významný spoločník s množstvom zodpovedne realizovaných prác je výrobná spoločnosť GEOTEK spol. s r.o. so sídlom v Starom Kolíne, ktorá zabezpečuje najmä činnosť týkajúcu sa chladenia a klimatizácií.

Spoločnosť RAVIGO s.r.o. zaisťuje dodávky a montáž kompresorov, chladenia a vykurovania na celom území Slovenskej rupubliky vrátane zaisťovania servisu.

Medzi hlavné činnosti, ktorými sa RAVIGO s.r.o. zaoberá patrí:

Kompresorová technika

Zaoberáme sa predovšetkým predajom elektrických a pojazdných kompresorov, dodávkami a montážou kompresorových staníc, rozvodov stlačeného vzduchu a vzduchotechniky pre odvetranie kompresorovní. Podľa požiadaviek zákazníka je možné dodať vodou chladené kompresory, vrátane potrebného chladiča vody. Na kompresory je zaistený záručný aj pozáručný servis. V neposlednom rade sa spoločnosť zaoberá predajom náhradných dielov na väčšinu svetových značiek kompresorov.

Priemyselné chladenie a klimatizácia

Systémy chladenia dodávame prevažne pre priemyselné aplikácie. Najviac je využívané vodné chladenie pre chladenie vodných okruhov vstrekovacích lisov na plasty. Chladenie vody je využívané i pre iné 12:25 PM 10/7/2007 aplikácie v priemysle, ako napríklad pre chladenie žíhacích pecí alebo kaliacich liniek, kde pri výrobe prebiehajú riadené teplotné procesy. Chladiče vody sa dajú využiť i pre chladenie centrálnych klimatizácií chladených vodou alebo pre chladenie vodou chladených kompresorov, kde odpadá problém odvetrania kompresorovní pomocou vzduchotechnického potrubia. Pre výrobné haly, ale i pre menšie prevádzky a kancelárie ponúkame dodávky a montáž klimatizačných jednotiek.

Tepelná technika a vykurovanie

V oblasti vykurovania sa spoločnosť zaoberá predovšetkým vykurovaním priemyselných objektov, a to predovšetkým v kombinácii s využitím odpadového tepla, ktoré vzniká prevádzkou chladiacich zariadení alebo kompresorov.