BSJ s.r.o. - Kompresory, chladenie, vytápění
Ravigo s.r.o., Veterná 11, Sereď, tel.: +421 918 372 991 , e-mail: ravigo@ravigo.sk

KOMPRESOROVÉ STANICE

Návrh kompresora

Pri návrhu kompresorovej stanice je dôležité, aby kompresor disponoval dostačným výkonom, bol zvolený správny prevádzkový tlak, vhodné miesto pre inštalovanie kompresora, správna úprava vzduchu pre vašu aplikáciu a v neposlednom rade i typ kompresora, ktorý splní Vaše požiadavky.

Firma RAVIGO s.r.o. je pripravená Vám odborne poradiť s plánovaním a realizáciou a  dodať Vám kompresorovú stanicu "na kľúč".

Voľba úpravy stlačeného vzduchu

Pre presné určenie vhodného typu kompresora ponúkame meranie spotreby stlačeného vzduchu priamo vo vašej prevádzke.

Pre vaše spotrebiče navrhneme vhodnú úpravu stlačeného vzduchu, filtráciu kondenzátu zo stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573-1. S ohľadom vplyvu diela na  životné prostredie navrhneme likvidáciu kondenzátu zo stlačeného vzduchu, sanie a filtráciu chladiaceho vzduchu ako aj spôsob využitia odpadového tepla kompresorov.

Projektová dokumentácia

Zahrňuje projektovú dokumentáciu strojovú /dispozičné usporiadanie zariadenia v kompresorovni, návrh a výpočet potrubných systémov/, projektovú dokumentáciu časti elektro / návrh elektrorozvádzača, pripojenia elektrospotrebičov v kompresorovni, nadriadený riadiaci systém/.

Dodávka, montáž a odovzdanie kompresorovej stanice

Zahŕňa dodávku všetkého zariadenia kompresorovej stanice a ich montáž vrátane vzduchotechnického potrubia, rozvodov stlačeného vzduchu a podobne.

Súčasťou odovzdania diela je projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, návody na  obsluhu, pasporty tlakových nádob, revízne správy a  ďalšie predpísané dokumentácie.