BSJ s.r.o. - Kompresory, Chladenie, Vykurovanie
Ravigo s.r.o., Veterná 11, Sereď, tel.: +421 918 372 991, e-mail: ravigo@ravigo.sk

Vykurovanie

Pretože každú budovu je nutné vykurovať, musí si každá firma zvoliť spôsob, akým to vykoná. Pri vykurovaní sa nedá samozrejme zabudnúť ani na výrobu teplej úžitkovej vody.

Väčšina z nás využíva pre vykurovanie klasickú plynovú kotolňu, ale s rastúcimi cenami zemného plynu sú stále viac využívané alternatívne zdroje tepla. Ide predovšetkým o tepelné čerpadlá, solárne panely a pod. Ale práve priemyselné výrobné závody majú ešte ďalšie možnosti úspor energií. Pri výrobe vzniká veľké množstvo odpadového tepla, ktoré je možné využiť pre ohrev úžitkovej vody, pre vykurovanie výrobných objektov, kancelárií, temperovanie skladovacích priestorov, alebo napríklad ako vzduchové clony.

Nižšie uvádzame praktické ukážky využitia odpadového tepla, ktoré vzniká počas výrobného procesu.

Výroba stlačeného vzduchu v kombinácii s ohrevom úžitkovej vody

Dodávka kompresorovej stanice pre spoločnosť HP Pelzer a.s. bola doplnená o systém využívania tepla, ktoré vznikalo prevádzkou kompresorov. Zbytkové teplo je využívané pre ohrev úžitkovej vody. Teplo odobrané olejovému okruhu sa využíva pomocou rekuperačného výmenníka, kde dochádza k odovzdaniu tepla okruhu vody, ktorý je zapojený do okruhu teplej vody ktorá sa vyrába v plynovej kotolni. Kotolňa slúži k vykurovaniu priemyselného objektu a zároveň je využívaná ako záložný zdroj tepla, pretože množstvo tepla využívaného k ohrevu úžitkovej vody odpadovým teplom kompresora je závislé na prevádzke kompresora, resp. na výrobe.

Chladenie priemyselnej vody v kombinácii s ohrevom vody pre vykurovanie

Vykurovanie

Pre výrobnú spoločnosť WILDEN GERESHEIMER bola zrealizovaná dodávka chladiacej technológie pre chladenie priemyselnej vody s možnosťou využitia odpadového tepla. Spoločnosť sa zaoberá výrobou plastových dielov na vstrekovacích lisoch značiek ako je napr. Demag, Engel a iné. Základom dodanej chladiacej technológie je zariadenie na chladenie technologickej vody práve pre chladenie okruhov vstrekovacích lisov a foriem. Inštalovaný výkon chladenia bol 800 kW a celkový výkon využiteľný pre vykurovanie dosahoval 150 kW pri požadovanom teplotnom spáde. Zariadenie na chladenie vody bolo vybavené rekuperačnými výmenníkmi odpadového tepla. Teplo, ktoré vznikalo prevádzkou chladiaceho zariadenia je využívané pre ohrev vody pre vykurovanie výrobnej haly pomocou teplovodných sahar. Výrobný objekt nie je vybavený vlastnou kotolňou, ale je napojený na diaľkový parovod, aby bola zaistená dodávka tepla i behom odstávok pri výrobe.

Chladenie vody pre vstrekovacie lisy v kombinácií s ohrevom vody pre vykurovanie

Chladiace technológie pre chladenie priemyselnej vody s využitím odpadového tepla bola v prvom štvrťroku 2007 inštalovaná v spoločnosti Okula Nýrsko a.s. Základom dodanej chladiacej technológie je zariadenie na chladenie technologickej vody pre chladenie vstrekovacích lisov a ich foriem. Inštalovaný výkon chladenia je 600 kW a celá objednávka bola urobená " na kľúč", t.j. vrátane dodávky rozvodov chladiacej vody, rozvodov chladiva, montáže kondenzátorov vedľa haly, v tomto prípade na strechu strojovne.

Zariadenie je vybavené rekuperačnými výmenníkmi pre využitie odpadového tepla. Teplo, ktoré vzniká prevádzkou chladiaceho zariadenia, je využívané pre ohrev vody a pre vykurovanie výrobnej haly pomocou sahar. Celkový max. tepelný výkon, ktorý je pri plnom chode zariadenia k využitiu, činí 150 kW. Systém je zapojený sériovo s plynovou kotolňou. Je riadený pomocou MaR a je vyregulovaný tak, že plynová kotolňa slúži ako doplnkový, alebo náhradný zdroj tepla, v prípade poklesu výroby alebo odstávky.